Igénylés

A támogatás iránti igényt a lakóhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Járási Hivatalában lehet benyújtani.

 Évente két időszakban lehet benyújtani a kérelmet

 • január 1-től március 31-éig , ez esetben június 15-éig hoz döntést a Kormányhivatal által összehívott bizottság a támogatás odaítéléséről,
 • április 1-jétől szeptember 30-áig, a döntést december 15-éig hoznak döntést.

Szükséges iratok

A kérelem nyomtatványokat ITT találja!

A kérelemhez mellékelni kell a Kormányrendeletben meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat, így

 • a súlyos mozgáskorlátozottság vagy egyéb fogyatékosság tényét igazoló iratot;
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát; vagy szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát;
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítását végző hozzátartozói kapcsolatát igazoló dokumentum fénymásolatát (pl.: születési anyakönyvi másolat);
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző közös háztartásban élését igazoló dokumentum másolatát (lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány);
 • a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes szerződés fénymásolatát;

súlyos mozgáskorlátozottság vagy egyéb fogyatékosság tényét az alábbi igazolásokkal lehet bizonyítani, melyek egyikét az ügyfélnek kell mellékelnie a kérelemhez:

 1. fogyatékossági támogatást megállapító határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata;
 2. magasabb összegű családi pótlék igényléséhez kiállított szakorvosi igazolás, amennyiben az az Mr. 1. számú mellékletének K), L), M) vagy N) 1. pontja, valamint P) pontjában meghatározott K), L), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegséget vagy mozgásszervi fogyatékosságot igazol;
 3. a szakértői szerv közlekedőképesség minősítéséről szóló szakvéleménye;
 4. fentiek hiányában a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok;
 5. vakok személyi járadékát megállapító határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata.

Kormányhivatalok

Megyei Kormányhivatalok

Ügyintéző

E-Mail

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
7621 Pécs, Zrínyi u. 11.

Hajdu Júlia

hajdu.julia@baranya.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.

Tigyi Mártonné

tigyi.martonne@bacs.gov.hu

Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

Benkőné Labancz Ilona

benkone.ilona@bekes.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
3525 Miskolc, Városháza tér 1.

Dr.Péter Adél

peter.adel@borsod.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala
III. Kerületi Hivatala
Hatósági Osztály 1
1300 Budapest, Pf.: 332.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 9-11.

Horváth-Moón István

horvath-moon.istvan@bfkh.gov.hu

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály I.
Hatósági és Oktatási Osztály
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Treplán Anikó

Siskó Éva

treplan.aniko@csmkh.hu

sisko.eva@csongrad.gov.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.

Morschhauser Péter

Belányi Boglárka

morschhauser.peter@fejer.gov.hu

belanyi.boglarka@fejer.gov.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
9023 Győr, Buda u. 5.

Fazekas Erzsébet

fazekas.erzsebet@gyor.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

Dr. Takács Ildikó  

Szerencsiné dr. Bihari Anita

takacs.ildiko2@hajdu.gov.hu

szerencsine.bihari.anita@hajdu.gov.hu

Heves Megyei Kormányhivatal
Egri Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági és Igazságügyi Osztály
3300 Eger, Szarvas tér 1.

Ábrahám Hajnalka

abraham.hajnalka@heves.gov.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály
5000 Szolnok, Kossuth tér 5/a.

Nagy Andrea

nagy.andrea1@jasz.gov.hu

Komárom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Gyámügyi Osztály
2800 Tatabánya, Bárdoss L. u. 2.

Senkár Zsuzsanna

senkar.zsuzsanna@komarom.gov.hu

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Salgótarjáni Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Gyámügyi Osztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Nagy-Séber Rita Anett

nagy.anett@nograd.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály Törökbálinti Kirendeltség
2045 Törökbálint,Munkácsy Mihály u. 83.

 

Városi Sándorné

 

 

varosi.sandorne@pest.gov.hu

 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Dr. Bondor Kiss Ágnes

bondor-kiss.agnes@kaposvar.gov.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály 1
4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. B.ép.

dr.Galambos Georgina

Ujfalusiné Horváth Ivett

Hrenkó Henrietta

Bulátkóné Hován Erzsébet

galambos.georgina@szabolcs.gov.hu

ujfalusine.ivett@szabolcs.gov.hu

hrenko.henriett@szabolcs.gov.hu

bulatkone.erzsebet@szabolcs.gov.hu

Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1.

Sas Andrea

sas.andrea@tolna.gov.hu

Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1.

Sövegjártóné Horváth Judit

Bognár Györgyi

Erdősi Réka

sovegjartone.judit@vas.gov.hu

bognar.gyorgyi@vas.gov.hu

erdosi.reka@vas.gov.hu

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprém Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.

Sári Judit

sari.judit@veszprem.gov.hu

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala
Hatósági Főosztály
Hatósági Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.

Pék Patrícia

hatosagzeg@zala.gov.hu

_____________________________________________

________________________

 _____________________________

 

 

 

Támogatás Jogosultak Igénylés  Szerződéskötés