Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat! 
A weboldalaink megtekintésével Ön elfogadja a Duna Lízing Zrt. által ezen Jognyilatkozatban meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet .

Információk:

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Duna Lízing Zrt. nem vállal felelősséget az adatok helyességéért, teljességéért, pontosságáért, az általa nyújtott szolgáltatások feltételeit az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben elhelyezett üzletszabályzatai és hirdetményei tartalmazzák.

Felelősség kizárása:

A Duna Lízing Zrt. nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.

A személyes adatok védelme:

Azzal, hogy Ön az Interneten keresztül bármely személyes adatát elküldi a Duna Lízing Zrt. részére, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Duna Lízing Zrt. nyilvántartsa, kezelje. A Duna Lízing Zrt. kijelenti, hogy bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel . A Duna Lízing Zrt. kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Banktitkok védelme:

A Duna Lízing Zrt. kijelenti, hogy az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

Szerzői jogok:

A Duna Lízing Zrt. weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik, ezért tilos annak előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni.