Jogosultak

Jogosult az, aki tömegközlekedési eszközt önerőből igénybe venni nem tud, és a Kormányhivatalok Rehabilitációs Szakigazgatási Szerveinek (a továbbiakban RSZSZ) szakértői bizottságai által végzett vizsgálat alapján közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősül, és állapota várhatóan legalább három évig fennáll.

Közlekedőképességében súlyosan akadályozott

-          az, akinek mozgásszervi, idegrendszeri, végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy a felsorolt részkárosodások közül két részkárosodása együttesen eléri, vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a szakértői szerv vizsgálata alapján súlyosan nehezített.

-          az a 18. életévét betöltött személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül,

-          az a 18. életévét nem betöltött autista, látási, hallási, értelmi fogyatékossággal élő, vakok személyi járadékban részesülők, valamint mozgáskorlátozott gyermek, akire tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

 Azok az igénylők, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek, önállóan, azok pedig, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.

Szállítást végző személy lehet:

  • a szülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
  • a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő gyermek vagy testvér,
  • a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy

Támogatás Jogosultak Igénylés  Szerződéskötés